crt Magnum Pharma Creatine

کراتین مونوهیدرات

کــراتین مکمل نهایی بدن سازی است. بطورعمده در طی دو هفته باعث افزایش توده ماهیچه ایی می شود . کراتین ، مسئول بهبود کارایی در تمرینات سخت ، افزایش سطح انرژی ، سرعت بخشیدن بر میزان بازیافت می باشد ورزشکارانی که از کراتین استفاده می کنند قدرت وتوانمندی بیشتری دارند.کراتین ، برای افزایش ذخیره انرژی در ماهیچه ها از عمل سنتز پروتئین ماهیچه ها استفاده می کند . کراتین سبب افزایش رشد ماهیچه ها و بزرگترو قوی شدن ماهیچه ها می شود. کراتین باعث افزایش انرژی شده و به ساخت سریعتر ماهیچه ها کمک میکند ، همچنین استقامت آنها را افزایش می دهد. کراتین در افزایش وزن و حجم ماهیچه ها موثر است و به بهبود فرم بدن کمک می کند

طریقه مصرف
 پنج روز اول یک پیمانه (5 گرم) کراتین را با 250 میلی لیتر آب یا آب میوه مخلوط نموده،4 مرتبه در روز مصرف نمایید. در روزهای بعدی یک پیمانه قبل و یک پیمانه بعد از تمرین مصرف شود.
وزن: 300 گرمی | بدون طعم.
جدول ارزش غذایی
crt-tb Magnum Pharma Creatine